ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı

:Muhammet AKDİŞ

Doğum Tarihi

:5 Eylül 1957

Unvanı

:Prof..Dr.

Medeni Durumu

:Evli

Telefon (İş)

:

Faks

:

E-mail

Web

: muhammetakdis@yahoo.com

: muhammet.akdis@gediz.edu.tr

: http://makdis.pamukkale.edu.tr

Adres

 


Öğrenim Durumu

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

 

Doktora

İktisat

Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilm. Enst

1992

 

Y. Lisans

İktisat

Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilm. Enst.

1987

 

Lisans

İşletme-Muhasebe

Ank. Tic. ve Turizm Yüksek Öğr. Okulu

1978

 

Akademik Ünvanlar ve Bulunduğu Görevler

Profesör

İ.İ.B.F. İkt. Polit.

Gediz Üniversitesi-İzmir

2010-

Profesör

İ.İ.B.F. İkt. Polit.

Pamukkale Üniversitesi

2002-2010

Doçent

İ.İ.B.F. İkt. Polit.

Pamukkale Üniversitesi

1998-2002

Doçent

İktisat Politikası

Merkezi Sınav

1995

Yardımcı Doçent

İktisat Politikası

Afyon Kocatepe Ünv.

1993-1994

Vergi Denetmeni

Maliye Bakanlığı

Maliye Bak.

1982-1993

Mes.Ders.Öğret.

Bafra Ticaret Lisesi

Milli Eğt.Bak.

1979-1982

Yayınlar
I. A. Kitaplar

 

·          Muhammet AKDİŞ, Para Teorisi ve Politikası, 2. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi Yayınları, 2006, 516 s.

 

·          Muhammet AKDİŞ, Global Finansal Sistem-Finansal Krizler ve Türkiye, İstanbul, Beta Yayınları, 2000, 150 s.

 

·          Muhammet AKDİŞ, Para Politikalarının Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkinliği ve Türkiye, Afyon Kocatepe Üniver. Yayınları No:2, 1996, 155 s.

 

·          Muhammet AKDİŞ, Faiz Politikalarının Enflasyon Üzerindeki Etkileri ve Türkiye, Ankara, Yimder Yayınları, 1995(Doktora Tezi), 331 s.

B. Editörlü Kitap

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Offshore Bankacılığındaki Gelişmelerin Karapara Ve Karaparanın Aklanmasına Olan Etkileri", Ed: Süleyman Aydın-Yakup Yılmazer, Yolsuzluk ve Mali Suçlar, İçinde, Ankara Turhan Kitabevi, 2006

II. SSCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 • Mehmet Ali Ulubasoglu, Muhammet Akdis, and Sabahat Bayrak Kök “Internationalization and Alliance Formation: Evidence from Turkish SMEs”International Small Business Journal, 2009 27: 337-361. http://isb.sagepub.com/content/27/3.toc

III. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 
 
 • Muhammet AKDİŞ, "Cari Açıkların Sürdürülebilirliği Sorunu ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler", Tasam Stratejik Öngörü Dergisi, Sayı:8, 2007, s.15-40.
 
 • Sabahat Bayrak Kök, Muhammet Akdiş, Celalettin Serinkan, “Küresel Baskılar Karşısında Geçerli Bir Üstünlük Yönelimi Olarak Yabancı Sermaye ve Yabancı Sermayeye Yönelik Bakışın Kobi’lerde Karşılaştırmalı Bir Analizi I-II”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:7-8, Nisan-Ekim/2004, s.195-222/189-213.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Yol Açtığı Finansal Krizler ve Bu Krizleri Önlemede Kullanılabilecek Araçlar: Tobin Vergisi", Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:6, Sayı:36, (Mayıs-Haziran/2004), s.36-48.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Türkiye'nin Borç Gelişimi Sorunlar Öneriler", Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:6, Sayı:30, (Mayıs-Haziran/2003), s.62-76.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye:Finansal Krizler-Beklentiler", Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticaret Dergisi, Yıl:7, Sayı:26, (Ekim-2002), s.1-45.

 

 • Sabahat BAYRAK, Muhammet AKDİŞ, "Bir Stratejik Yönetim Boyutu Olarak Kobi'lerin Finansal Analizi", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (Selçuk Ünv.İİBF), Yıl:1, Sayı:1-2, (Nisan-Ekim 2001), s.159-176

 

 • Sabahat BAYRAK, Muhammet AKDİŞ, “Küresel Finansal Krizlerin Türkiye’ye Yansımaları ve KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, (Mart-2001), s.1-22.

 

 • Muhammet AKDİŞ, Sabahat BAYRAK, “Türkiye’de KOBİ’lerin Genel Görünümü ve Finansal Krizlere Dayanıklılığı:5 İli Kapsayan Bir Araştırma”, İktisat ve Yönetim Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2000, Sayı:6, s.13-44.

 

 • Sabahat BAYRAK-Muhammet AKDİŞ, “KOBİ’lerin Yönetsel Durumu ve Yeni Sanayileşen İllerde Analizi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, (Mart-2000), s.73-90.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Distribution of Vouchers To Common Public As A Method Of Privatization And Its Application In Azerbaijan", Tica, Eurasian Studies, 15, Summer-1999, p.25-52.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İle Olan Ekonomik Sosyal Kültürel İlişkiler-Bölgeye Yabancı İlgisi ve Beklentiler", Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticaret Dergisi, Yıl:14, Sayı:4, (Temmuz-1999), s.1-30.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Belediyelerin Finansmanı Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar ve Azerbaycan", Ankara, TODAİE, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, (Nisan-1998), s.71-82.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Azerbaycan'da Bankacılık ve Mali Kurumlar", İstanbul, Türk Dünyası Araştırmalar Dergisi, Sayı:99, (Aralık-1995), s.103-164.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Liberal Ekonomi Düşüncesinin Çağdaş Yorumları ve Hayek'in Ekonomik Yaklaşımları", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:31, Sayı:11, (Kasım-1994), s.23-42.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Dünya'da Özelleştirme Uygulamaları ve Türkiye'de 5 Nisan Kararları Sonrası Beklenen Gelişmeler", Maliye Yazıları Dergisi, Sayı:43, (Nisan/Haziran-1994), s.12-35.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Para Arzının Enflasyon Üzerindeki Etkisi ve Milton Friedman'ın Enflasyon Yaklaşımı", Maliye Yazıları Dergisi, Sayı:38, (Ocak/Mart-1993), s.75-94.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Rasyonel Beklentiler Okulunun Enflasyon Yaklaşımı ve Türkiye'deki Faiz Oranları", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:29, Sayı:6-7, (Haziran/Temmuz-1992), s.61-65.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Arz Yönlü İktisatçıların Enflasyon Yaklaşımları ve Türkiye'deki Faiz Oranları", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:28, Sayı:8, (Ağustos-1991), s.31-36.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Türkiye'de Sermaye Piyasası", Maliye Dergisi, Sayı:94, (Mayıs/Haziran-1989), S.49-57.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Dünya'da ve Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları ve Beklentiler", İnceleme Yarışması-Mansiyon, Dünya'da ve Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları ve Beklentiler, İstanbul, YASED Yayınları No:33,1988, s.61-90.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Vakıfların ve İktisadi İşletmelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumları", Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:56, (Nisan-1986),          s.3-16.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Avrupa Ekonomik Topluluğu Ülkelerinde Maliye Politikalarının Uyumlaştırılması Çalışmaları", Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:52, (Aralık-1985), s.11-25.

IV. Diğer Yayınlar  

 

 • Muhammet AKDİŞ, “AB Yolculuğumuzdaki Gerçekler ve Zorluklar”, Denizli Ticaret Odası Dergisi, Yıl:2005, Sayı:43, s.26-29.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Denizli Ekonomisi ve Globalleşme", Denizli Ticaret Odası Dergisi, Yıl:2000, Sayı:24, s.10-13.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Denizli Sanayileşmesi ve Alternatif Gelişme Düşünceleri", Genç İşadamı, Denizli Genç İşadamları Derneği Bülteni, Sayı:25, Nisan-2000, s.10-11.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler-İleriye Yönelik Beklentiler", Denizli Ticaret Odası Dergisi, Yıl:2, Sayı:18, 1999, s.9-11.

 

 • Muhammet AKDİŞ, Haftalık Ekonomi Bülteni, DEGİAD(Denizli Genç İşadamları Derneği), Yıl:1, Sayı: 1-30, 30 Ayrı Sayı, (26.10.1998-31.5.1999).

 

 • Muhammet AKDİŞ, Türkiye'de Enflasyon ve Vergi Kanunlarındaki Maktu Hadlerin Bu Gelişme Karşısındaki Durumları", Vergi Raporu Dergisi, Yıl:3, Sayı:15, (Şubat/Mart-1995), s.50-69

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Doların İstikrarı Üzerine Düşünceler", Robert M. Solow'dan Tercüme, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:25, Sayı:8, (Ağustos-1988), s.49-51.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

 • Muhammet AKDİŞ, "Mahalli İdarelerin Hizmetlerinin Özelleştirilmesi", Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan Milli Meclisi Neşriyatı, (Özet), Haziran-1996.

 

 • Muhammet AKDİŞ, "İktisat İlmi ve Milli Düşünce", Qafqaz Üniversitetinin Eğitimdeki Rolü, İlmi-Nazari Konferansı Tezisleri, Azerbaycan Qafqaz Üniversiteti Neşriyatı, (Özet), Mayıs-1995.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

·         Muhammet AKDİŞ, "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Yabancı Sermaye Yatırımları"-Tebliğ, Türk Dünyası Kurultayı, Pamukkale-Denizli, 1998.

·         Muhammet AKDİŞ, "Faiz Politikalarının Enflasyon Üzerindeki Etkileri", Kollekyum-Tebliğ, Yimder-Çukurova Ünv. İ.İ.B.F. ile Ortak, Adana Ticaret Odası Konferans Salonu, (Yayınlanmamıştır), Haziran-1993.

Araştırma ve Eğitim Faaliyetleri

I. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlanmış)

 

·          Özay ÖZPENÇE, "Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Uygulanabilir Vergi Politikaları", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilm. Enst., 2002. ·          

 

·          Tahir OLGUN, "Ekonomik İstikrar Politikaları Açısından Kamu Finansman Dengesi ve Türkiye:1990-2000", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilm. Enst.,2002.

 

·         Enver KAYA, "Mahalli İdarelerin Kaynak Kullanım Etkinliği ve Yargı Denetimi: Denizli İl Özel İdaresi Örneği, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilm. Enst.,2000.

 

 •  Murat KONUR,"Türk Tarımının AB Tarımıyla Rekabet Gücü", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilm. Enst.,1999.  

II. Son 5 Yılda Lisans ve Y. Lisans Düzeyinde Okutulan Dersler

i) Lisans

· İktisada Giriş, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Uluslararası İktisat, Para Politikası, İktisadi Düşünceler Tarihi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası.

ii) Y.Lisans

· Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları, Kalkınma ve Gelişme Ekonomisi, Çağdaş İktisadi Düşünceler, Globalleşme ve Bölgesel Ekonomiler.

Ödüller

 

·         Mansiyon, YASED (Yabancı Sermaye Derneği) İnceleme Yarışması, Dünya'da ve Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları ve Beklentiler. 1988.

Komisyon Üyeliği

 

·         DPT, Beş Yıllık Kalkınma Planı, "Kamu İşletmelerinde Etkinleştirme, Yöneltme, Özerkleştirme, Özelleştirme" Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği, 2000.

İdari ve Akademik Görevler

 

·         Rektör Yardımcısı Gediz Üniversitesi - İzmir

  2010-

 

·         İ.İ.B.F. Maliye Bölüm Başkanı Pamukkale Üniversitesi

  2001-2003

 

·         İ.İ.B.F. Dekan Yardımcılığı Pamukkale Üniversitesi

  1998-2001

 

·         İ.İ.B.F. Maliye Bölüm Bşk.Vekilliği Pamukkale Üniversitesi

  1999-2000

 

·         Rektör Yardımcısı ve İİBF Dekanı, Qafqaz Üniversitesi

  1995-1997

 

·         Atatürk İlk ve Ink.Tar.Bölüm Başkanı Afyon Kocatepe Üniv.

  1993-1994

 

·         Beden Eğit. Böl. Bşk.lığı(Tedviren) Afyon Kocatepe Üniv.

  1993-1994

 

·         İ.İ.B.F.İktisat Bölüm Bşk.Yard.lığı Afyon Kocatepe Üniv.

  1993-1994